VÅR ERFARENHET - DIN TRYGGHET!

– CE-märkning

– Riskanalyser

– Konstruktion

– Validering

– Tillämpning av standarder & direktiv

– CE-märkning på sammansatta maskiner

Vi har arbetat med maskinsäkerhet, standarder och dokumentation i över 35 år. 

Vi hjälper och stödjer dig genom hela projekteringsprocessen, vare sig det gäller anskaffning av nya maskiner, kompletteringar eller uppdateringar av en befintlig maskinpark.

Tack vare vår breda och varierade erfarenhet från olika branscher, kan vi erbjuda den bästa och effektivaste hjälpen för ditt företag.

Vi jobbar med riskanalyser, säkerhetsanalyser och avvikelsehantering. Vi går igenom hela riskhanteringsprocessen  för att minimera eller helt eliminera riskerna.

CE-märkning av komponenter, hela maskiner och anläggningar. Vi kommer fram till vad som behöver kompletteras och dokumenteras inför certifieringen.

Om maskinerna behöver byggas om och/eller byggas till för ökad produktivitet och säkerhet, så stödjer vi er i certifieringsprocessen.

Tillämpning av globala och europeiska standarder samt direktiv. Maskindirektivet, LVD, EMC, PED och ATEX är direktiv som vi arbetar med regelbundet och som ingår i vårt kompetensområde.


Vi har erfarenhet i följande brancher: