Workshops med inriktning på maskinsäkerhet 

Vi erbjuder unika och företagsanpassade workshops inom projektledning, riskanalyser, samt tolkning av direktiv och standarder ur ett maskinsäkerhetsperspektiv. Vi håller workshops hos er eller i utvalda orter runt om i Sverige eller internationellt. 


Våra workshops

CE-märkning, riskanalyser och praktisk tillämpning
Riskanalyser av äldre maskiner enligt AFS 2006:4 och AFS 2017:3
IMS, Sammansatta maskiner och maskinlinjer enligt EN ISO 11161
Riskanalyser enligt 13849-1, säkra styrsystem, framtagning av PL och SIL med CE-Certifier MD Pro
Validering enligt 13849-2 verifiering och validering med vedertagna verktyg (program för validering)
Riskanalyser med PREKAM:s verktyg, CE-Certifier MD Pro och Analyzer enligt AFS 2006:4 och AFS 2017:3