Maskinsäkerhetsseminarium med inriktning på digitalisering