VÅRA KURSER – FYLLDA AV ERFARENHET

Utbildningarna vänder sig till alla typer av befattningar, såsom chefer, service- och underhållspersonal, skyddsombud, inköpare och teknikinformatörer.I de olika kurserna behandlas Maskindirektivet och även direktiv som LVD, EMC, PED, ATEX, m.m.

CE-märkning

  • CE-märkning är en komplex process där vi erbjuder en 1-2 dagars kurs med praktiska tillämpningar och exempel från er egen anläggning.

Manualer

  • Manualers utformning för att uppfylla direktiven. Vilka särskilda krav ställs på äldre maskiner för att uppfylla direktiven? Hur ska manualer utformas enligt lagar och direktiv? Hur ska varningar formuleras för att vara juridiskt giltiga?

Produktansvar och delegation

  • Vi pratar om ansvar, säkerhet, delegation. Vem gör vad? Vem ansvarar för vad? Hur delegeras ansvar? Vilket ansvar har ledningen i organisationen?

Vi har en grundutformning av varje kurs, som sedan anpassas för er situation och era behov vad gäller innehåll, nivå och längd. Detta kan mycket väl innebära att er version av kusen blir kortare än i vår grundutformning. Våra utbildare kommer till er och de praktiska momenten i kursen kan utföras på er egen anläggning.

Vi erbjuder kostnadseffektiva kurser tack vare dessa faktorer:

  • Minskade distanskostnader –  Kursledaren håller kursen i era lokaler eller på närmaste ort.

  • Kundanpassningar –  Kursen anpassas till ert specifika behov vilket kan innebära färre kursdagar.

  • Kundrelaterade övningar –  Vi kan tillsammans med er utföra felsökningsövningar på era maskiner/anläggningar. 

Läs mer HÄR (KURSUTBUD)


Våra utbildningar

- Chefer i ledande befattning
- Riskanalys - Äldre maskiner AFS 2006:4 & AFS 2017:3
- Maskindirektivet - Grundkurs
- PL/SIL - Styrsystem & funktionssäkerhet
- IMS - Sammansatta maskiner/linjer EN ISO 11161 (kontakta oss för mer information)
- Manualers ABC enligt Maskindirektivet & EN ISO 20607
- Riskanalyser i CE-Certifier MD Pro 2020

Anmälan eller offert

Bokningar till våra kurser och föreläsningar kan göras via:

Telefon: +4670 59 38 998

Mail: larry.falk@prekam.se

Mail: anne-marie@prekam.se

Intresseanmälan:

klicka HÄR för att komma åt vår intresseanmälan >>>


Våra lokaler