Workshops med inriktning på maskinsäkerhet 

Vi erbjuder unika och företagsanpassade workshops inom projektledning, riskanalyser, samt tolkning av direktiven och standarder ur ett maskinsäkerhetsperspektiv. Vi håller workshops hos er eller i utvalda orter runt om i Sverige. 


Våra workshops

- CE-märkning med praktisk tillämpning m.h.a. PREKAM:s verktyg, CE-Certifier MD
- Riskanalyser av äldre maskiner enligt AFS 2006:4 med PREKAM:s verktyg, Analyzer 2017
- IMS, Sammansatta maskiner och maskinlinjer enligt EN ISO 11161 med PREKAM:s verktyg, CE-Certifier MD
- Validering enligt 13849-2 med PREKAM:s verktyg, CE-Certifier MD
- Riskanalyser enligt 13849-1, säkra styrsystem med SISTEMA
- Riskanalyser med PREKAM:s verktyg, CE-Certifier MD