VÅR ERFARENHET – DIN TRYGGHET!

PREKAM har arbetat med maskinsäkerhet, standarder och dokumentation i över 30 år. 

Vi hjälper och stödjer dig i hela projekteringsprocessen, vare sig det gäller anskaffning av nya maskiner, komplettering eller uppdatering av en befintlig maskinpark

Genom vår breda och varierade erfarenhet från olika branscher kan vi erbjuda den bästa och effektivaste hjälpen för ditt företag.

Vi jobbar med riskanalyser, säkerhetsanalyser och avvikelsehantering. Vi går igenom hela riskhanteringsprocessen  för att minimera eller helt eliminera riskerna.

CE-märkning av komponenter, hela maskiner och totala anläggningar. Vi kommer fram till vad som behöver kompletteras och dokumenteras inför märkningen.

Om maskinerna behöver byggas om och/eller byggas till för ökad säkerhet hjälper vi till med alla steg i det arbetet.

Tillämpning av globala standarder samt direktiv. Maskindirektivet, LVD, EMC, PED och ATEX är direktiv som vi arbetar med regelbundet, och som ingår i vårt kompetensområde.


Vi har erfarenhet inom följande branscher:

– Livsmedelsindustrin: ca 25,000 timmar

– Tillverkningsindustrin; ca 18,000 timmar

– Bil och automotive-industrin: ca 12,000 timmar

– Gruvindustrin: ca 7,000 timmar

– Pappersindustrin: ca 3,000 timmar

– Läkemedelsindustrin: ca 1,000 timmar

– Skogsindustrin: ca 1,000 timmar


Vi hjälper våra kunder med att göra tillverkningen säkrare och effektivare.

– CE-märkning

– Riskanalyser

– Konstruktion

– Validering

– Tillämpning av standarder & direktiv

– CE-märkning på sammansatta maskiner