CE-CERTIFIER MD & Analyzer 2017 

“Vi är stolta övert att presentera det nya CE-Certifier 2017. Framtiden för programfamiljen CE-Certifier 2017 är mycket spännande, vi är inne i en intensiv och kreativ utvecklingsperiod. Senaste riskanalysen gjorde jag på min surfplatta” - Larry falk, utvecklingsledare

PREKAM har digitaliserat riskhanteringspricessen med CE-Certifier, gör enkla, säkra och snabba riskanalyser med vårt verktyg!

​CE-Certifier 2017 ger en tillförlitlig och effektiv arbetsprocess som kortar ledtiderna för Riskanalyser och CE-märkning av produkter enligt EU:s direktiv. I programmet ingår LVD- och EMC-direktiven.


CE-Certifier 2017 stödjer riskanalyser och CE-märkningen enligt EU:s direktiv. Programmet guidar användaren genom processen steg för steg genom att avsluta en fas åt gången. Dokument och rapporter samlas i den Tekniska Tillverkningsdokumentationen, enligt bilaga VIIA och VIIB som är enkel att skriva ut.

Detta leder till att CE-märkningsprocessen blir mer pålitlig och tar avsevärt kortare tid. Programmet är användarvänligt och har en enkel struktur.
Inbyggda instruktioner ger stöd åt användaren i varje steg i processen. Det är även möjligt att gå tillbaka och granska tidigare presenterad information. Spårbarheten av dokument och en tydlig överblick av aktiva projekt är några av fördelarna.

Andra fördelar:

  • CE-Certifier finns som webbaserad version
  • CE-Certifier använder inget hårdvarulås
  • Du arbetar i objekt, med möjlighet till import och export av enskilda objekt (ex. transportband) och kan enkelt bygga ett bibliotek inom organisationen
  • Enkla och effektiva rapporter, inga onödiga sidor skrivs ut
  • Dela med dig av poster-, och risker med dina kollegor eller andra experter genom att direkt maila dem posten, göra om den till en PDF eller Excel
  • Lätt att göra export av enskilda risker eller hela projekt i Excel eller PDF
  • m.m.

Läs mer HÄR (broschyr)